2 Kommentare zu “Kleine Tiere im Wald”

  1. Czy zdjęcia ro­bisz sama? Czy te »ży­wi­ołki« ze zdjęć znaj­dują się w Twoim oto­cze­niu? Poz­d­ro­wie­nia. M.

    1. Zd­jęcia ro­bię na­jczęśćiej sama, tylko od czasu do czasu »por­zyczam« niek­tóre od K. On umie pięknie fo­to­gra­fować! Zd­jęcia i kra­jobraz są z oko­licy. Tak wspa­niale mam na­reśćie przed drzwiami.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert